De contactpersonen voor de broederkring:

Roel van Aalderen, rvanaalderen@kpnmail.nl

Jan Willem van Dommelenjanwillemvandommelen@outlook.com