Als je wilt bijdragen in de sprekersvergoedingen is je gift welkom op NL21 INGB 0004 9187 06 ten name van J. W. A. van Dommelen.